Våre Tjenester

Vi kan tilby våre kunder ett bredt utvalg av tjenester, alt ifra båndtekking av tak til ventilering av bygg og båter. Våre ansatte er alle dyktige fagarbeidere med god kompetanse innen ventilasjon, blikkenslagerarbeid, teknisk isolering, tynnplating, kapsling og polyurethanskumming.

Vi utfører oppdrag innen

Ventilasjon

Beskytter og ventilerer dine verdier

Blikkenslager

Produksjon og montering

Teknisk Isolering

Isolering og kapsling av varme og kalde rør

Ventilasjon

Vi er avhengige av friskluft for å trives. Før i tiden var uteluften ren og ytterveggene mindre tette. Tilgangen på friskluft var aldri et problem. I dag tilbringer de fleste av oss 80-90 prosent av tiden innendørs i bygg som er svært tette, og ofte har dårlig lufting. Resultatet er en dramatisk økning av astma-og allergiplager, i tillegg til hodepine og nedsatt yteevne.

Tette boliger med dårlig utlufting er også utsatt for kondens og mugg. En vanlig familie på fire produserer 15 liter vann i form av damp pr.døgn. Dette må luftes ut, ellers vil det forårsake råte og kondensskader over tid. Mellom 5-7 prosent av norske boliger har for høy radonkonsentrasjon. Radon er en edelgass som kan være skadelig og bl.a. forårsake lungekreft. Riktig ventilasjon reduserer radonnivået effektivt og varig.

Visjon: «Beskytter og ventilerer dine verdier» 

Vår hovedaktivitet er leveranse, montasje og ombygging av ventilasjonsanlegg. Vi leverer og monterer alle typer anlegg både til boligmarkedet, industri markedet og til det maritime markedet. Anleggsstørrelsene vi har montert strekker seg fra 250 m3/h på bolighus til 60 000 m3/h på industribygg.

Vi kan ta hånd om hele prosessen fra prosjektering til montasje, igangkjøring og innregulering. Vi har i dag sentral godkjenning som utførende i klasse 2. Vi har også et eget serviceteam som utfører service på ventilasjonsanlegg.

For sikker drift og godt inneklima, må anleggene vedlikeholdes. Vi tilbyr faste serviceavtaler / filterleveranser, i tillegg til dette utfører vi også kanalrensing. Vi har eget lager med det meste av det som trengs av ventilasjonsdeler, vi har også stort utvalg av diverse ventilasjonstilbehør til privatmarkedet. Vi forhandler de fleste typer av ventilasjonsanlegg.

Blikkenslager

Produksjonsspekter: Beslag, pipekledninger, pipetopper, firkantkanaler og for øvrig de detaljer som skulle være ønskelige.

Vi har et godt utstyrt verksted der vi kan produsere det meste av tynnplatedetaljer. Vi foretar også montasje av beslag, takrenner og taksikringsutstyr. Vi forhandler takrennesystemet Grøvikrenna, som har gode referanser. Skulle det være ønskelig med båndtekking, utfører vi det også! Det er blant annet vi som har båndtekket kirkespiret på Totland kyrkje(bilde) ,taket på Hurtigbåtterminalen i Måløy og gesimsen på Sætrengården.

Teknisk isolering

Arbeidet her består av isolering og kapsling av varme og kalde rør. Det være seg fryseri på landbasert industri og på skip, samt varmeisolering av eksos og steamrør. Alle deler til dette faget blir laget på eget verksted.

Tynnplating er også en omfattende aktivitet, da mest på skip. Vi foretar også mindre arbeider innenfor skipsinnredning. Vi har egen bil utstyrt med maskin for polyurethanskumming. Aktivitetsområdet her er stort sett skumming av garnering på skip samt skumming av fryserør.