Om Isovent

Isovent AS ble etablert i september 2003. Beliggenheten er i Måløy i Vågsøy kommune. Fra september 2010 etablerte Isovent seg på Nordfjordeid, vi kjøpte opp bedriften Ernst C. Husevåg.

 • Etablert: September 2003
 • Lokasjoner: Måløy og Nordfjordeid
 • Antall ansatte: 21stk

Info

Vårt arbeidsområde er innen ventilasjon, blikkenslagerarbeid, skipsinnredning, teknisk isolering, tynnplating, kapsling og polyurethanskumming. Vi tar oppdrag innenfor både maritim og landbasert industri, samt privatmarkedet. Arbeidsstokk er stabil, der tyngden av de ansatte har over 15års erfaring. Vår geografiske nedslagsfelt er hovedsaklig Nordfjord og søre Sunnmøre. Grunnstammen av de ansatte har vært i faget siden 1987.

Eiere er Wictor Svoren, Johnny Husevåg og Stig Levi Oksholen. Med selskapets solide kompetanse innen isolering, kapsling, ventilering og blikkenslagertjenester, skal vi utvikle og selge produkter etter kundens behov. Så langt har dette lykkes oss.

Anlegget til Isovent AS

Avdeling Måløy:

Isovent AS har eget bygg i Måløy, som omfatter lager på 450m2, verksted på 320m2, butikk på 55m2 og kontorer på 80m2. Arealet rundt bygningen ca. 4500m2 er romslig med gode muligheter for lagring og videre utbygging. 

Anlegget vi holder til i ble oppført i 1981 og var tidligere oppdrettsanlegg for laks. Det var matfiskanlegg på sjøen og sette-fiskanlegg på land. Nå er alt som minner om oppdrettsanlegg historie, og bygningen er tilpasset vårt formål. På verkstedet har vi en funksjonell maskinpark bestående av:

 • datastyrt knekke 3000mm
 • numerisk styrt knekke 2500mm
 • elektrisk slagsaks 2500mm
 • elektrisk pregemaskin
 • lockfofmere
 • snaplock
 • punktsveis
 • valser og sikker

Isovent AS har i dag ti varebiler og en skaphenger. I skaphengeren er der installert maskinen som  benyttes ved polyurethaneskumming. Vi er da mobile og kan reise rundt. Isovent AS har utført skummeoppdrag fra Kirkenes til Flekkefjord. På lageret er der også  2,5t dieseltruck og elektrisktruck.

Avdeling Nordfjordeid:

Avdelingen på Nordfjordeid holder til i tidligere meieribygget.
På verkstedet har vi en funksjonell maskinpark beståendet av:

 • datastyrt knekke 3000mm
 • elektrisk slagsaks 3000mm
 • lockformer
 • punktsveis
 • valser og sikker

Historie

Isovent AS ble etablert i september 2003. Beliggenhet er i Måløy i Vågsøy kommune. Fra septemper 2010 etablerte Isovent seg på Nordfjordeid, vi kjøpte opp bedriften Ernst C. Husevåg. Isovent har totalt 15 ansatte. Vårt arbeidsområde er innen ventilasjon, blikkenslagerarbeid, skipsinnredning, teknisk isolering, tynnplating, kapsling og polyurethanskumming. Vi tar oppdrag innenfor både maritim og landbasert industri, samt privatmarkedet. Arbeidsstokk er stabil, der tyngden av de ansatte har over 15 års erfaring. Vårt geografiske nedslagsfelt er hovedsakelig Nordfjord og søre Sunnmøre. Grunnstammen av de ansatte har vært i faget siden 1987.

Det startet da med Nordfjord Isolering i 1987 og Norvent AS i 1988. Nordfjord Isolering skiftet navn til Teknisk Isolering i 1988 som i løpet av året skiftet navn til Isoton. I 1991 ble Norvent AS overtatt av Isoton As, fra dette selskapet ble ventilasjonsbiten skilt ut og fikk navnet Isovent As i 1993. Isovent eksisterte frem til 1999. Det ble da oppkjøpt av det hollandske selskapet Hertel Bv i forbindelse med utbyggingen av Stureterminalen, der de utførte isolering og kapslingsarbeid.. Hertel Norway ble da dannet. Hovedaktiviteten til Hertel Norway var innen skipsindustrien, med isolering og innredningsarbeid. På grunn av nedgangstidene i skipsindustrien i 2002 –03 bestemte de seg for å avvikle Hertel Norway. Hertel Norway hadde da avdelinger på Stord, i Bergen og på Raudeberg. De forskjellige avdelingene fikk da muligheten til å overta sin avdeling. Dette ble gjort her i Vågsøy

Det ble bestemte å ta tilbake Isovent navnet, og 01.09.03 ble Isovent AS etablert. Eiere er Wictor Svoren, Johnny Husevåg, Andreas Runderheim og Stig Levi Oksholen. Med selskapets solide kompetanse innen isolering, kapsling, ventilering og blikkenslagertjenester, skal vi utvikle og selge produkter etter kundens behov. Så langt har dette lykkes oss.

I januar 2013 delte vi selskapet i to, et driftselskap Isovent AS og et eiendomselskap Isovent Holding AS.